Certyfikaty

5

Obsługa baz danych

5

Zarządzanie projektami

4

Księgowość

4

Obsługa klienta

Zarządzanie usługami IT – ITIL®Foundation

Programowanie w języku T-SQL

Microsoft SQL Server 2012 – Język Transact-SQL

Microsoft SQL Server 2012 – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Administracja bazą danych MS SQL Server

Wprowadzenie do Inżynierii wymagań

Profesjonalne testowanie oprogramowania zgodne ze standardem ISTQB

Zarządzanie projektami w metodyce Scrum

Warsztat dla trenerów Train the Trainers

SQL język dostępu do bazy danych Microsoft SQL Server

Zaawansowana obsługa Księgowości ERP – Automatyzacja procesu księgowania

Zaawansowana obsługa Księgowości – Rozliczenia i rozrachunki

II stopień w ramach certyfikacji Dyplomowanego Księgowego

Efektywny Controling 2016 – Praktyki wdrożeniowe i usługi

Komunikacja interpersonalna w zespole

Obrona przed manipulacją w relacjach biznesowych

Profesjonalna obsługa klienta

Negocjacje handlowe

ul. Zamkowa 21 Grojec
32-566 Alwernia
12 420 54 00
biuro@compaas.pl