Certyfikaty

ISO 9001

Międzynarodowy certyfikat dokumentujący spełnianie standardów w zakresie zarządzania jakością oraz organizacji pracy

ISO 27001

Międzynarodowy certyfikat dokumentujący spełnianie wymagań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 27017

Międzynarodowy certyfikat dokumentujący spełnianie standardów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w obszarze usług cloud computing

Zgodność z RODO

Chronimy dane osobowe zgodnie z wymaganiami rozporządzenia unijnego RODO

PCI DSS

Zgodność z tym światowym standardem zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych posiadaczy kart płatniczych

ul. Zamkowa 21 Grojec
32-566 Alwernia
12 420 54 00
biuro@compaas.pl