Dlaczego My?

Bezpieczeństwo

Dzięki nam firmy podnoszą bezpieczeństwo pracy oraz danych firmowych przetwarzanych przez ERP

Optymalizacja kosztów inwestycyjnych

Dzięki skutecznym metodom audytu wydajności systemu i jakości informacji, gwarantujemy naszym klientom właściwy potencjał systemu i optymalizację nakładów na IT

Znamy rynek MSP

Rozumiemy cele biznesowe klientów. Niezawodnie rozpoznajemy i racjonalnie doradzamy jak modelować idee biznesowe w ramach ERP. Pomagamy w realizacji planów i dążeń firm na platformie ERP

Biznes jest w centrum naszego zainteresowania

Potrafimy rzetelnie i skutecznie doradzać firmom zainteresowanym lub posiadającym ERP na każdym etapie cyklu życia systemu, a jednocześnie jesteśmy zorientowani na bieżące potrzeby klientów

Jakość informacji

Czuwamy nad spójnością danych systemowych, co gwarantuje przedsiębiorstwom pozyskanie z ERP XL rzetelnych informacji, wpływających na korzystne decyzje biznesowe

Wnikliwa analiza

Potrafimy wykonać wnikliwą analizę techniczną systemu, wskazać słabe strony badanego obszaru i przygotować niezawodne oraz wydajne rozwiązanie problemu

Skuteczne wprowadzenie
zmian

Wspólnie z nami firmy bezkolizyjnie i w ramach założonego budżetu przeprowadzają zmiany w zakresie ERP

Pomoc w negocjacjach

Wiemy jak skutecznie negocjować z dostawcą ERP. Posiadamy kompetencje w zakresie niezawodnej i przynoszącej wyniki komunikacji z producentem

Ocena ryzyka

Potrafimy mierzyć i oceniać ryzyko systemowo-biznesowe, dzięki czemu maksymalizujemy korzyści klientów
ul. Zamkowa 21 Grojec
32-566 Alwernia
12 420 54 00
biuro@compaas.pl