Usługi

Utrzymanie i rozbudowa ERP

Udostępnianie oprogramowania
w modelu chmurowym

Business Intelligence

Obsługa zakupu ERP

Wdrożenie ERP

ul. Zamkowa 21 Grojec
32-566 Alwernia
12 420 54 00
biuro@compaas.pl