Utrzymanie i rozbudowa ERP

Jaki jest Twój cel biznesowy?

1 Szukam funkcjonalnych i optymalnych kosztowo możliwości rozbudowy lub modernizacji systemu ERP
2 Szukam nowoczesnych i sprawdzonych sposobów obsługi procesów IT zachodzących w mojej firmie

Dla kogo jest przeznaczona usługa?

Usługa jest dedykowana dla firm i przedsiębiorstw, które posiadają wdrożony system ERP i dążą do jego wydajnego rozwoju, przy jednoczesnym zrównoważeniu kosztów inwestycyjnych.

W ramach usługi zapewniamy

 • Skuteczną reakcję na awarie i usterki
 • Przejęcie odpowiedzialności za komunikację z producentem
 • Stały monitoring procesów systemowych
 • Bieżącą ocenę ryzyk
 • Stałą kontrolę jakości danych systemowych
 • Testy ERP
 • Wykonanie wnikliwej analizy technicznej systemu
 • Audyt biznesowo - systemowy wybranych modułów
 • Audyt wydajności
 • Projektowanie i wdrażanie poprawy wydajności ERP
 • Programowanie tzw. duża hydra
 • Obsługę raportów i wydruków
 • Outsourcing modułu księgowego ERP
 • Przynoszące korzystne wyniki klientom szkolenia z ERP

Korzyści

Ciągłość świadczenia usług ERP
Dostępność świadczenia usług ERP
Bezpieczeństwo infrastruktury
Jakość danych ERP
Redukcja kosztów
Efektywne i trwałe rozwiązywanie problemów
Poprawa jakości usług IT i zwiększenie efektywności działania firmy
Lepsze dostosowanie usług IT do potrzeb firmy
Zwiększenie wydajności pracy systemu ERP
Przemyślane i ciągłe doskonalenie organizacji wykorzystania usług ERP
Zwiększenie efektywności operacyjnej
Optymalizacja procesów IT
Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń do nas teraz

ul. Zamkowa 21 Grojec
32-566 Alwernia
12 420 54 00
biuro@compaas.pl